Aapjes kijken in weeshuizen

Aapjes kijken in weeshuizen het gebeurd nog steeds, en als het aan Nederlandse weeshuis eigenaar ligt blijft dat voortbestaan!

Zeker negentien Nederlandse reisaanbieders geven klanten de gelegenheid tijdens hun vakantie een kindertehuis te bezoeken.

‘Aapjes kijken’ bij kinderen die verplicht een liedje zingen, geld in de verkeerde zakken en kinderen die worden geronseld om als ‘wees’ te leven in een tehuis: deze praktijken keurt ook Theo Mariano van het kindertehuis in Pahsanten op Bali af. ,,Maar om nou alle toeristen op te roepen om nooit meer een weeshuis te bezoeken gaat me ook te ver. De goede moeten zo onder de kwaden lijden,” vindt hij.

Mariano een Nederlands weeshuis eigenaar runt een tehuis met 23 kinderen: sommige zijn wees. Van anderen zijn de ouders te arm om een goede opvoeding en opleiding te verzorgen. Daarnaast is er gratis kinderopvang. ,,Wij zitten in een afgelegen deel van Bali en ik zou het niet erg vinden als toeristen komen kijken en doneren. Maar nee, onze kinderen gaan niet op een rijtje staan om een liedje te zingen. En een stichting in Nederland controleert onze financiën.

Zulke bezoekjes brengen voor de kindertehuizen geld in het laatje. Maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, stelt coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network. ,,Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.” .
Weeshuiseigenaren ronselen kinderen, vaak onder valse voorwendselen, bij ouders die geen geld hebben voor eten en scholing. Ghielen: ,,Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.”
Bij hun familie zijn kinderen volgens Better Care Network ­Netherlands vrijwel altijd beter af. In tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel en kunnen hechtingsproblemen ontstaan. Daar komt bij dat bezoekers de veilige omgeving verstoren, zegt Ghielen. ,,Op schooltjes worden de lessen onderbroken als de kinderen steeds een liedje moeten zingen voor toeristen.”

Hier geeft dus een Nederlandse man toe dat er dus kinderen in zijn WEEShuis zijn die geen wees zijn. Even later benoemt hij dat er gratis kinderopvang is voor ouders die niet voor hun kind kunnen zorgen. Dat klinkt nogal desastreus je kunt geen zorg dragen voor een kind maar wel gratis onderbrengen bij een weeshuis wat vervolgens graag toeristen uitnodigt om de kas te spekken. Iedere gift is natuurlijk welkom. Als een toerist wat extra’s geeft voor de zorg van een kind wat eigenlijk gewoon door ouders had moeten worden opgevoed en nu in de potjes van het weeshuis verdwijnt een Nederlandse Stichting kan daar nooit op toezien vanuit Nederland in welk potje of welke zak een gift voor een kind verdwijnt.

Een heel goed besluit van reisbrancheorganisatie ANVR gaat zijn leden ontmoedigen om kindertehuizen te bezoeken! Deze bezoeken gaan vaak gepaard met verhalen over slechte voorzieningen, ellende en ‘zielige’ verhalen over weesjes waardoor er al snel ingespeeld word op de gevoelens van toeristen.

Bron: http://www.ad.nl/dossier-nieuws/weeshuizen-vrezen-slecht-imago~a56ff284/