Minister Dekker stelt onderzoekscommissie in (2018)

Een doorbraak! Gisteren 6 December 2018 werd aan het eind van de middag door Minister Dekker (Rechtsbescherming) bekend gemaakt dat er een onafhankelijke commissie onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rondom oude adoptiezaken vanuit het buitenland. De aanleiding is informatie over een adoptiezaak uit Brazilië, die naar boven is gekomen bij de behandeling van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). 
De commissie moet met name onderzoeken wat de feitelijke gang van zaken is geweest en wat de rol van de Nederlandse overheid daarbij was. Daarbij is het van belang om te weten of het ging om een actief handelen van overheidsfunctionarissen, dan wel om medeweten van de overheid.  En indien er sprake blijkt te zijn van betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij misstanden moet er bekeken worden of die betrokkenheid structureel of incidenteel van aard was. In eerste instantie wordt gekeken naar de landen waarvan betrokkenen ons gewezen hebben op signalen van mogelijke misstanden in het verleden. Dat zijn Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. Het onderzoek zal beginnen met Brazilië. Afgelopen jaren zijn er veel verschillende verhalen bizarre verhalen inde media over illegale adopties. Adoptiedossiers waar mee gesjoemeld is, geboortedatums die niet juist zijn, twee vrouwen in Nederland blijken 31 jaar niet van elkaars bestaan af te weten volledig biologische zussen te zijn en slechts 80km van elkaar af te wonen hier in Nederland en natuurlijk het verhaal van Patrick Noordoven die zijn adoptieouders voor de rechter sleepte omdat hij illegaal uit Brazilië is geadopteerd. En dankzij het verhaal van Patrick Noordoven komt er nu een onafhankelijke onderzoekscommissie! Ik wil Nederland laten horen dat er nog meer schokkende adoptieverhalen zijn die door falen van de overheid werkelijkheid konden worden.
Er werd niet gekeken naar achtergronden van wensouders, adoptie procedure bestond uit huisbezoeken met vragen als “Wat is uw beroep en wat zijn uw hobby’s?” antwoorden als ik ben huisvrouw en hou van fietsen waren goed genoeg om een wensouder geschikt te verklaren. Toen ik samen met een medewerker van Raad voor de Kinderbescherming mijn dossier bekeek schrok zij ter plekke van de inhoud én de werkwijze toentertijd. Het dossier staat vol met fouten gemaakt door medewerkers in de jaren ’80. Adoptie procedure van start tot ophalen van de baby was binnen een opvallend korte periode geregeld. Stopadoptie.nl is erg blij met het nieuws dat er eindelijk een commissie komt die onderzoek gaat doen naar deze illegale praktijken! Want de zaak van Patrick Noordoven is helaas niet de enige.